Αν και τα ποσοστά βαρηκοΐας στα νεογέννητα είναι χαμηλά (από 0,9 έως 1,7 ανά 100,000 γεννήσεις) η παιδική βαρηκοΐα είναι μια από τις πιο σοβαρές διαταραχές που μπορεί να εμφανιστούν μετά τη γέννηση. Τα προβλήματα ακοής στα παιδιά εμποδίζουν την επικοινωνία αλλά και τη γνωστική ανάπτυξη και προκαλούν διαταραχές συμπεριφοράς. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωσή της μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα, τόσο στην πλήρη αντιμετώπισή της όσο και στη μείωση των συνεπειών της.

Παθήσεις κατά την εγκυμοσύνη, λοιμώξεις και ωτοτοξικά φάρμακα πρόωρος τοκετός, χαμηλό βάρος του νεογνού, τυχόν τραύματα κατά τον τοκετό, ίκτερος, ωτίτιδες και κακώσεις είναι οι συνηθέστερες αιτίες της παιδικής βαρηκοΐας.

Η πάθηση μπορεί να παρουσιαστεί στο ένα ή και στα δύο αυτιά, μπορεί να κυμαίνεται από μικρού έως πολύ μεγάλου βαθμού, ή να φτάνει ακόμα και σε κώφωση.


Η διάγνωση

Ο έλεγχος του νεογέννητου από τον παιδίατρο αμέσως μετά τον τοκετό, μας δίνει μια πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη πάθησης. Πιο εξειδικευμένα, τα προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης της βαρηκοΐας νεογνών τα οποία βασίζονται κυρίως στις ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) εφαρμόζονται κατά προτίμηση το 2ο-4ο 24ωρο της ζωής και, όταν, παρουσιάζουν σχετικές ενδείξεις επαναλαμβάνονται σε ένα μήνα.

Η διάγνωση πρέπει να γίνεται μέχρι τον 3ο μήνα της ζωής με την θεραπευτική παρέμβαση να αρχίζει τον 6ο μήνα. Όταν τα προβλήματα ακοής δεν εντοπίζονται μέχρι την ηλικία των 2 ετών προκαλούν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του λόγου. Ο μέσος όρος διάγνωσης της νόσου είναι οι 14 μήνες.


Paidiki Varikoia

Πώς θα καταλάβω ότι ένα παιδί πάσχει από βαρηκοΐα

Το παιδί μέχρι τον 1ο χρόνο εμφανίζει 2-3 λέξεις με νόημα, στους 18 μήνες 20, ενώ μέχρι 2 ετών μπορεί να συνδυάζει 2-3 λέξεις μαζί και από 2 έως 5 ετών χρησιμοποιεί 200-250 λέξεις και σχηματίζει προτάσεις. Όταν αυτά δεν συμβαίνουν, είναι πιθανόν το παιδί να παρουσιάζει προβλήματα ακοής.

Εμπειρικά, όταν το παιδί δεν αντιδρά σε μουσική, θορύβους, ήχους από παιχνίδια ή όταν το φωνάζετε με το όνομά του, σημαίνει ότι πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό.


Η αντιμετώπιση

Όταν η παιδική βαρηκοΐα διαγνωστεί έγκαιρα αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό, είτε χειρουργικά, είτε με ακουστικά βαρηκοΐας που βελτιώνουν την ποιότητα της ακοής, είτε, σε σοβαρές περιπτώσεις, με τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος και λογοθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός επιστήμονας θα δώσει την κατάλληλη λύση.


Paidiki Varikoia

Επιπτώσεις Νευροαισθητήριας Βαρηκοΐας

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένα παιδί πρέπει να μπορεί να ακούσει για να μπορέσει να μιλήσει.

Η ανάπτυξη του λόγου είναι από τα πιο συγκλονιστικά επιτεύγματα στη ζωή ενός παιδιού, αφού ο ΛΟΓΟΣ παίζει σημαντικό ρόλο στον αυτοπροσδιορισμό και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού.

Μέχρι την ηλικία του ενός έτους τα περισσότερα παιδιά, έχουν αρχίσει να προσφέρουν τις πρώτες λέξεις. Μελέτη του fry υποστηρίζει ότι τα ακούοντα παιδιά έχουν λεξιλόγιο 200 λέξεις στα 2 έτη.

Η σοβαρή βαρηκοΐα στην ενήλικο ζωή, συνοδεύεται από πλήθος προβλημάτων όπως π.χ. δυσκολία στην κατανόηση του προφορικού λόγου. Τα γεγονός αυτό οδηγεί τα άτομα σε κοινωνική απομόνωση και τα απομακρύνει από το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στατιστικά, το ακουστικό βαρηκοΐας αποκαθιστά την απώλεια, και συντελεί σημαντικά στην ανάπτυξη του λόγου, καθώς επίσης και στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.

Η εφαρμογή ακουστικών στις περιπτώσεις παιδικής βαρηκοΐας, απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ενώ θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά κέντρα εφαρμογών από ειδικούς ακοοπροθετιστές - ακοολόγους.

Διεθνείς έρευνες και στατιστικές έχουν δείξει ότι 1 στα 22 παιδιά σχολικής ηλικίας παρουσιάζει διαταραχές ακοής, που σημαίνει ότι στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν 1.000.000 περίπου βαρήκοα παιδιά.

Τα ψηφιακά ακουστικά, είναι σήμερα η μόνη διαθέσιμη επιλογή, η οποία λόγω της αυτόματης επεξεργασίας και ενίσχυσης του ήχου η οποία γίνεται σε ελάχιστο χρόνο μπορούν να δώσουν εξαιρετικά φυσικό ήχο και προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ηχητικού περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: υπάρχουν εκατοντάδες τύποι ψηφιακών ακουστικών βαρηκοΐας αλλά δεν είναι όλα κατάλληλα για παιδιά. Ένα ακουστικό το οποίο δεν έχει επιλεγεί σωστά ή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά μπορεί ακόμη και να επιδεινώσει το πρόβλημα αντί να το λύσει.


Δικαιολογητικά για καταβολή δαπάνης προμήθειας ακουστικών βαρηκοΐας
σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή δαπάνης προμήθειας ακουστικών βαρηκοΐας σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς το μέρος του ποσού που δεν καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας, (άρθρο 33, παρ. 4, Ν. 1566/55, Ν, 2817/2000 & Γνωμοδότηση ολομέλειας του Νοµ. Συμβουλίου του Κράτους αριθµ. 275/2004), πρέπει να είναι τα εξής:

1. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν όπου να αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου (όνομα, δ/νση, Τ.Κ., Α.Φ.Μ.), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προϊστάμενο της ∆/νσης όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί άλλα δικαιολογητικά για τον ίδιο λόγο.

2. Αίτηση του γονέα.

3. Απόφαση έγκρισης δαπάνης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

4. Βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το παιδί είναι μαθητής.

5. Γνωμάτευση και ακουόγραμμα Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (µε σφραγίδα του νοσοκομείου), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό κώφωσης καθώς και ότι συνιστάται η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

6. Τιμολόγιο στο όνομα του γονέα όπου θα αναφέρεται ότι η προμήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (όνομα παιδιού), το οποίο μπορεί να είναι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, στην περίπτωση που μεσολαβεί ασφαλιστικός φορέας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει καταβάλει ο ίδιος το ποσό και ότι δεν έχει πάρει ακουστικά βαρηκοΐας για το παιδί του (όνομα) από κανένα φορέα του δημοσίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα όπου θα αναφέρει ότι έχει κατατεθεί σε αυτόν το πρωτότυπο τιμολόγιο, καθώς επίσης και το ποσό χορήγησης.

9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, µε την διαφορά του ποσού, πουΤα ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ, εδώ και δεκαπέντε χρόνια παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα προβλήματα ακοής.

Καλέστε μας για να προγραμματίσετε το επόμενο ραντεβού σας!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • Δελφών 3
 • Τ. 2314057600
 • Κ. 6972199416
 • E. akoustikamichail@gmail.com

ΣΕΡΡΕΣ

 • Κύπρου 2
 • Τ. 2321051220
 • Κ. 6972032100
 • E. akouserres@gmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

 • Βενιζέλου 36
 • Κ. 6972032100
 • E. akouserres@gmail.com